Logg inn

No Comments

Årsmøtepapirer 2024

12.Feb kl 18.00 arrangeres klubbens årsmøte Håneshallen, og etter protokoll skal alle årsmøtepapirer publiseres senest 1 uke i forkant. Dokumentene finner du her:

No Comments

Årsmøte 2024

Hold av datoen for årets viktigste møte i Hånes Idrettforening. Årsmøtet er planlagt 12.02.2024 kl 18. Invitasjon sendes ut innen …

No Comments

Forslag til Årsmøte til Hånes IF

Årsmøtet til Hånes IF er klubbens viktigste møteplass. Dette er arenaen der alt fra budsjett til klubbens planer for 2024 blir bestemt. Et nytt styre skal velges, og deres ansvar vil være å implementere beslutningene som tas på årsmøtet.