Logg inn

No Comments

Årsmøtepapirer 2024

12.Feb kl 18.00 arrangeres klubbens årsmøte Håneshallen, og etter protokoll skal alle årsmøtepapirer publiseres senest 1 uke i forkant. Dokumentene finner du her:

No Comments

Har du lyst til å bli kretsdommer?

Vil du bli dommer?
Du treffer mange nye venner og kommer inn i et godt dommermiljø
Du blir selvstendig, tør å ta egne avgjørelser og får ledererfaring
Du lærer deg å samarbeide med andre
Det er en perfekt deltidsjobb

No Comments

Forslag til Årsmøte til Hånes IF

Årsmøtet til Hånes IF er klubbens viktigste møteplass. Dette er arenaen der alt fra budsjett til klubbens planer for 2024 blir bestemt. Et nytt styre skal velges, og deres ansvar vil være å implementere beslutningene som tas på årsmøtet.