Logg inn

Foreldre/Forestatt

Foreldre og foresatt som har barn i HIF har et viktig ansvar i forhold til å fremsnakke klubben, trenere, dommere og andre som er med på å sikre at klubben kan tilby gode, trygge og sunne aktiviteter i vårt nærområde.

Hånes idrettsforening er en breddeklubb som skal gi rom til alle som ønsker en plass i idretten, Vi ønsker å et aktivitetstilbud til alle barn og unge uavhengig av ambisjonsnivå. Mestring, trivsel og sosialt fellesskap er verdier som verdsettes høyt og som vi alltid skal strebe etter.

Enkelt forklart, alle skal med, og vi skal heie hverandre frem.

Fair play handler om:

  • Respekt på og utenfor banen.
  • Å skape trivsel og trygghet, som grunnlag for å skape utvikling både sportslig og menneskelig.
  • Å gi alle som ønsker det en plass i idretten.
  • Å være bevisst på egne holdninger og verdier.
  • Å være bevisste på verdien av deltakelse i idretten.
  • Å inkludere.
  • Å skape positivitet.HIF vil være en pådriver til å skape et positivt og inkluderende idrettsmiljø, vi oppfordrer derfor foreldre/foresatte til å varsle om oppførsel eller annen aktivitet som er kritikkverdig. Klubben har egen varslingskanal her