Logg inn

Foreldrekontakt

I klubben har foreldrekontakten som hovedoppgave å avlaste trenere med gjennomføringen av aktiviteter og organisering. Hvor mange oppgaver foreldrekontakten holder kontroll på er ikke fast. Den som velges til foreldrekontakt avtaler med hovedtrenerne hvordan fordelingen av oppgavene skal være.

Under har vi listet opp typiske områder som bør avtales ansvarsfordeling mellom trenere og foreldrekontakt. Listen er ikke en fasit, men et forslag som tilpasses hvert enkelt lag.

Samkjøring/kjøreplan til aktivitet/samling/kamper/cup
Aktiviteter i forbindelse med hjemmekamper – kampvert, sekretariat, kiosksalgs
Gjennomføre foreldremøter/spillermøter
Planlegge og koordinere dugnader
Planlegge og gjennomføre reiser på cup etc

Generelt avlaste trenere med administrative oppgaver.