Logg inn

Fotball

Hånes idrettsforening er en breddeklubb som skal tilrettelegge for at alle barn fra skolealder som ønsker å spille fotball, uavhengig av ambisjonsnivå skal ha mulighet til dette hos oss.

Siden 2022 har Hånes IF og Tveit IL inngått en samarbeidsavtale.

Som resten av idretts Norge kjenner vi også på utfordringer i forhold til antall medlemmer. For at HIF skal kunne gi barn og unge på Hånes muligheten til å kunne spille fotball lengst mulig og best mulig var vi nødt til å gjøre noen endringer. Et sportslig samarbeid med Tveit IL ble løsningen, Og selv om vi bare er i oppstartfasen ser vi at dette bærer frukter.

Sammen skal vi gjøre hverandre gode!!

Sportslige hilsener,

Kenneth Arntsen, Leder, Fotballgruppen

Nyheter

 • Styrkerommet er oppgradert!

  Som en forlengelse av skadefrikveld, har Hånes IF oppgradert styrkerommet

 • Bilde av et styrerom.

  Årsmøtepapirer 2024

  12.Feb kl 18.00 arrangeres klubbens årsmøte Håneshallen, og etter protokoll skal alle årsmøtepapirer publiseres senest 1 uke i forkant. Dokumentene finner du her:

 • Agdermestere 2024

  Seier til Hånes/Tveit j13💙💛

 • Innkalling til Årsmøte i Hånes Idrettsforening

  Årsmøtet i Hånes IF avholdes 12.02.2024 kl 1800 -2000 i Håneshallen. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene

 • Stengte Idrettsanlegg

  *** IDRETTSANLEGG ER STENGT ***

 • Velkommen til skadefri klubbkveld

  Visste du at 50% av alle idrettsskader kan forebygges? Hånes IF ønsker i samarbeid med Skadefri velkommen til en klubbkveld med fokus på skikkelig bra trening.