Logg inn

Gratis behandling ved skade

Gratis Fysioterapibehandling for Alle Barn Under 16 år i Kristiansand Kommune

Alle barn og unge under 16 år som bor i Kristiansand kommune har rett til gratis fysioterapibehandling. Dette inkluderer behandling for skader, smerter, eller andre lidelser som kan påvirke barnets fysiske helse og velvære.

Fysioterapitjenestene som tilbys er omfattende og tilpasses individets behov. Behandlingen fokuserer på alt fra akutte skader til langvarige muskel- eller skjelettplager. Kvalifiserte fysioterapeuter vil vurdere, behandle og følge opp hvert enkelt barn for å sikre optimal helseutvikling.

Foreldre eller foresatte som ønsker å benytte seg av denne gratis tjenesten kan kontakte en fysioterapeut i Kristiansand kommune. Det er viktig å fremheve at barnet er bosatt i kommunen for å motta gratis behandling.

Dette tiltaket fra Kristiansand kommune er et viktig skritt i å sikre at alle barn, uavhengig av deres deltakelse i idrett eller andre aktiviteter, får tilgang til nødvendig helsehjelp for å fremme en sunn og aktiv oppvekst. 

Sjekk linken for å finne fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen:

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/rehabilitering/fysioterapi-og-ergoterapi/oversikt-over-fysioterapeuter-med-driftstilskudd/