Logg inn

Innkalling til Årsmøte i Hånes Idrettsforening

Skrevet av Tor Einar Pedersen

Dato : 12. februar 2024
Klokken : 1800 – 2000
Sted : Håneshallen

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Valg av medlemmer til å signere protokoll
 5. Styrets årsrapport
 6. Fotballgruppens årsrapport
 7. Håndballgruppens årsrapport
 8. Regnskap 2023
 9. Budsjett 2024
 10. Behandling av innkomne saker
 11. Valg

Saker til årsmøtet må meldes senest 2 uker før årsmøte. ( Via skjema i bunnen av denne artikkelen)

Komplette sakspapirer vil bli publisert på www.hanesif.no senest 1 uke før årsmøtet.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.Avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Meld inn saker til Årsmøte:

Forslag til Årsmøte 2024
Navn
Navn
Fornavn
Etternavn

Maximum file size: 134.22MB

Legg igjen en kommentar