Logg inn

Styrets ansvar

Årsmøte velger styret. Årmøtet bestemmer retningen for klubben. Styrets ansvar er å sikre at klubbens drives slik årsmøtet har bestemt og i tråd med gjeldende lover og regler. Det er styrets ansvar å sirke innkreving av medlemskontingent og forvalte avtalene med samarbeidspartnere. Styret har ikke mandat til å bevilge ekstra midler til aktivitet utover det budsjett årsmøtet har godkjent eller inngå andre forpliktelser som ikke er bestemt i årsmøtet.

Styreleder skal invitere til og lede styremøter samt koordinere styrets arbeid. Kassereren har ansvar for klubbens økonomi og regnskap, og skal sørge for at økonomien er slik årsmøtet har bestemt. Styremedlemmene har en generell rolle i å bidra til styrets arbeid og oppfølging av beslutninger i årsmøtet.

Hovedformålet for styret kan oppsummeres med at styret skal påse at klubben drives slik årsmøtet har bestemt og legge til rette for aktivitet i klubben. Det er representantene for aktivitetene som rapporterer inn i styret.Medlemmer av styret 2023

Tor Einar Pedersen

Styreleder

Martijn Roos

Nestleder / Økonomi

Silje Rypestøl

Medlemsregister

Trine Isefjær

Materialforvalter / Padel

Kenneth Arntsen

Fotball

Nicklas Lindland Roest

Håndball