Logg inn

Trener

Det å være trener i Hånes idrettsforening er en givende, sosial og lærerik rolle.

Her er noen punktet om hva det vil si å være trener i en breddeklubb,

 1. Sportslig opplæring:
  Hånes idrettsforening ønsker å legge til rette for at klubbens trenere skal kunne gi barna en grundig og helhetlig opplæring innen idretten dem trener. Dette innebærer å lære barna tekniske ferdigheter, taktikk, spillstrategi og regler. Treningen bør tilpasses barnas individuelle ferdighetsnivå og alder.

  Treningene bør være varierte, engasjerende og utfordrende, men samtidig inneholde skadeforebyggende øvelser og oppvarming slik at
  barna får sunne treningsvaner.

  HIF vil invitere trenere til gode trenerkurs i regi av kretsen, slik at alle trenere har mulighet til å opparbeide seg kompetanse og sertifisering.

 2. Inkludering og fair play:
  En breddeklubb er et sted der alle barn skal føle seg velkomne og inkludert, uavhengig av ambisjonsnivå. Som trener i HIF er det viktig å oppmuntre til god sportsånd og gi like muligheter til alle spillerne. Trenere skal være oppmerksom på uønsket adferd, og skape et trygt og støttende miljø der alle spillere vil trives.

 3. Kommunikasjon med barn og foreldre:
  God og tydelig kommunikasjon er viktig. Som trener bør enn tidlig etablere kanaler for kommunikasjon med foreldre, foreldrekontakt og evt. spillere. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom trener(e) og foreldrekontakter samt avklare forventninger.


Klubben vil legge til rette for at lag er selvstyrte og har tilgang til nødvendige resurser og utstyr.


Som trener i Hånes idrettsforening er du med på å skape sunne og gode verdier for barn i ditt nærmiljø. Det er sosialt, lærerikt og gøy.
Kunne du tenker deg å spille på lag med oss? Kontakt oss her