Logg inn

Komitéer

HIF har en rekke utvalg og komitéer som har ansvar for ulike deler av klubbens oppgaver.

  • Oppgradering av lyd og lys i Håneshallen
  • Samarbeid med Tveit
  • Oppdatering av regler for CUP
  • Kiosk innkjøp og dugnad
  • Webkomité


Kunne du tenke deg å være med på laget? Ta gjerne kontakt oss her.