Logg inn

Varsling – Mitt Varsel

Hånes Idrettsforening er dedikert til å skape et trygt, inkluderende og støttende miljø for alle medlemmer, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. Vi tror at et godt og forsvarlig miljø er grunnlaget for idrettsglede, samarbeid og personlig vekst.

For å kunne oppnå dette målet er det nødvendig med åpen og ærlig kommunikasjon, spesielt når det gjelder å varsle om uønskede hendelser og kritikkverdige forhold. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, brudd på våre etiske retningslinjer, reglement, diskriminering, trakassering, mobbing og andre forhold som går på tvers av verdiene og prinsippene vi står for som klubb.

Vi oppfordrer alle medlemmer, trenere, støtteapparat, foreldre og tillitsvalgte til å si ifra dersom de opplever eller blir vitne til slike hendelser. Dette bidrar til å styrke klubbens kultur og miljø og sikre at alle har en positiv opplevelse i idrettsforeningen.

Dersom du skal varsle om uønskede hendelser eller kritikkverdige forhold, er det viktig å huske følgende:

  1. Si ifra så tidlig som mulig: Jo tidligere vi får vite om en situasjon, desto raskere kan vi adressere problemet og iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at det skjer igjen.
  2. Vær konkret og detaljert: Når du varsler, gi så mye informasjon som mulig om hendelsen, inkludert dato, tid, sted, involverte personer og en beskrivelse av hva som skjedde. Dette vil hjelpe oss i å håndtere saken på en effektiv og grundig måte.
  3. Fortrolighet: Vi forstår at det kan være vanskelig å si ifra om uønskede hendelser og kritikkverdige forhold. Vær trygg på at alle varsler behandles med konfidensialitet og respekt for personvernet til de involverte. Du kan også velge å varsle anonymt (kryptert melding) dersom du foretrekker det.
  4. Ingen represalier: Hånes Idrettsforening har en streng policy mot represalier overfor personer som varsler om uønskede hendelser eller kritikkverdige forhold. Vi vil sørge for at de som varsler blir beskyttet og støttet gjennom hele prosessen.
  5. Oppfølging: Vi tar alle varsler på alvor og vil iverksette nødvendige tiltak for å undersøke og løse problemet. Varslere vil bli informert om fremdriften og eventuelle tiltak som blir tatt.

For å varsle om uønskede hendelser eller kritikkverdige forhold, kan du kontakte klubbens tillitsvalgte, styremedlemmer, trener eller annet relevant personell. Alternativt kan du benytte deg av klubbens varslingskanal, som er tilgjengelig på vår nettside. Denne kanalen sikrer at din melding blir behandlet konfidensielt og effektivt.

Sammen kan vi sørge for at vår klubb er et sted der alle medlemmer trives, kan utvikle vennskap og vokse både personlig og sportslig.

Hva kan du varsle om ?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.
Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.
Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her: (https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/)

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator Per Morten Omdahl som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over mail til styreleder@hanesif.no (Tor Einar Pedersen)

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å varsle

I Hånes IF har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Se her om du ønsker å vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta
personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.
Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd.

Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si
fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne
ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du her (eller si: knappen nederst på siden).

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg. Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser,
    inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss her (Lenke til
kontaktinfo i ditt idrettslag).

Temasider